MEDIUMSKAP

Sjelekraft

Å være et medium, betyr å være i midten.

Et medium er en mellommann mellom åndeverdenen og vår verden.

Vi har rett og slett stilt oss disponible som ett redskap for kontakt mellom verdenen.

Primæroppgaven til et medium er å gi bevis for at sjelen ikke slutter å eksistere etter den fysiske død. Det vil si, å gi bevis for at det finnes et liv etter døden.

Et godt medium skal kunne identifisere personen fra åndeverdenen. Å si det er en bestemor, holder etter min mening ikke. ånden skal kunne beskrives med utseende, personlighet, interesser eller særtrekk.

Et medium kan ikke bestemme hvem fra åndeverdenen som skal komme igjennom og kommunisere. Det er det åndeverdenen selv som bestemmer.

Men den som søker kontakt med åndeverdenen kan selvsagt sende dem ett ønske om spesifikk kontakt.

Det trenger heller ikke være familie som kommer igjennom. det kan like gjerne være en nabo, tidligere lekekamerat fra barndommen ol.

Det kan også skje at en du absolutt ikke ønsker å kommunisere med, kommer til deg. dette kan være f-eks for å gjøre opp i gamle ting.

Dette er det greit å være klar over før man kontakter et medium. Det er heller ikke sikkert man får de svarene man ønsker.

De fleste medium er psykiske medium.

Det vil si at mediumet ser bilder for sitt indre. F.eks i form av bilder og symboler.

 

SYMBOLER:

Man kan kjøpe bøker om symboltolkninger, drømmetolkninger opp og ned i mente. Men dette er andre personers tolkning.

Etter min erfaring vil et symbol speile den følelsen som følger med symbolet.

Sitter jeg i auraen til en person og fornemmer at denne personen symboliserer fargen rød, kan dette si meg flere ting.

Hos en person vil jeg si rødfargen symboliserer at personen har en del uforløst sinne i seg. Hos en annen person kan samme farge si meg at dette er en energisk person som elsker action. Hos en tredje person igjen kan denne fargen si meg at denne personen en fylt av kjærlighet, eller er forelsket. mm

 

HJELPERE :

Alle har vi hjelpere, enten vi er bevisst dem eller ikke.

Dette kan være avdøde slektninger, venner eller andre bekjente som har en felles relasjon til oss eller som kan være oss til hjelp.

Disse er til god hjelp i vårt praktiske liv. de prøver så godt de kan å gi oss råd og hjelp i det daglige, så er det opp til oss å ta imot eller be om denne hjelpen.

Du vil ha den hjelperen som du trenger mest akkurat der og da.

Det vil si at det du trenger hjelp med nå, har akkurat denne hjelperen erfaring med fra sitt eget liv.

 

GUIDER :

En guide er din spirituelle lærer.

Denne vil ikke gripe inn i ditt personlige liv, kun din spirituelle søken.

En guide er en ånd som har noe å lære deg spirituelt, og når denne har lært deg det den kan, byttes den ut med en som kan lære deg mer.

Du vil ha en guide som hjelper deg med ditt klarsyn, en annen som hjelper deg med healing, en tredje som hjelper og støtter deg innen mediumskap osv.

 

JORDISKE HJELPERE / GUIDER

Dette er personer som kommer inn i våre liv for kortere eller lengre perioder.

Disse er ikke kommet i din vei ved tilfeldigheter, faktisk er ingenting tilfeldigheter.

Disse hjelperne er kommet til deg for en bestemt grunn, å lære deg noe, på godt eller vondt.

 

SJELEVENNER.

Stort sett hører man forelskede par, brudepar osv at de har funnet sin sjelevenn. Dette kan nok i mange tilfeller være riktig.

Men min overbevisning er at en sjelevenn er en venn fra åndeverdenen som du stoler hundre prosent på, og som har tatt på seg en oppgave for å hjelpe deg å lære noe.

Så det vil si at din aller beste sjelevenn faktisk kan være den i ditt liv som utfordrer deg aller mest. Den som du hater og som gjør livet ditt vanskelig.

Dette kan være vanskelig å forstå, og også vanskelig å reflektere over mens man står i en situasjon med denne personen.

Men prøv å tenk på hvorfor akkurat denne personen provoserer deg, strekker dine grenser, har kommet inn i ditt liv eller påvirker deg på andre måter.