TROMMER

Sjelekraft

 

 

MINE TROMMER

Jeg lager tromme for salg og eget bruk.

Trommene er laget av ramme i piletre, hovedsakelig i 45 eller 50 cm diameter.

Rammen er trukket med et dyreskinn, gjerne rein eller hjort. (elg eller geit kan også skaffes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viktigste med trommen er lyden. Vibrasjonen. Det er overføring av energi på målbare frekvenser. Trommelyden kan føre en inn mellom verdenene, der alt svinger. Jorda har sin tone. Solstormene hyler gjennom universet..

Det finnes bestefarstrommer, mannlige og kvinnelige trommer og ynglinger. Hver tromme har sin spesielle virkning. De kan ha forskjellige tonenes og svingningenes virkning på kropp og sinn. De har også sin visdom, sin kraft bundet til seg.

Det opprinnelige navnet på den samiske trommen kan være "govadas". Det betyr «instrumentet som det kommer bilder ut av».

Bildene som kom ut av trommen ble tegningene på skinnet. Det gjorde trommen til det hellige objektet. Den var i sentrum av Stammebildet. Det var den gjenstanden som holdt stammebildene sammen. Den hadde sin plass i lavvoen. Den første beskrivelsen av en samisk tromme finnes i et 900 år gammelt skrift. På skinnet var det tegnet inn hval, ski og reinsdyr.

En tromme kan være levende. Om en tromme henger på veggen kan den blandet seg inn i healinger og behandlinger..

Den blander seg inn ved å gi fra seg lyd eller gripe fatt i tankene mine. Den kan komme inn som en healingkraft i seg selv. Trommesjelen er levende mellom verdenene.

Trommen er levende i den forstand at de griper inn i oss. Kraften er innvendig. Ikke i trommen. Kraften kommer om den virkelig trenges. Det trengs altså ikke en spesiell tromme, lagd etter all verdens regler og tabuer. Det trengs ikke all verdens sjamanparfenalia. Det trengs ikke dyreskinn eller krystaller eller fjær og utstyr i poser og sekker. Ofte kan jakten på det rette utstyret gå over stokk og stein. Det er blitt en sjamanindustri, Det kan ta fokus vekk fra vandringen mellom verdenene.

 

Noen kan reagere på trommen ved å få dem ut på reise, andre kan bli skremt. Om man virkelig lytter til en tromme kan man høre all verdens lydbeskjeder fra den. Alt fra englekor til bjørnebrumming. Trommen kan trigge vedkommende sin egen angst.